Deltagarna fick goda råd kring de fortsatta samtalen med Trafikverket och en genomgång av vilka rättigheter till ersättning som man har.

Nyköpings kommun informerade också om hur kommunen ser på satsningen och hur man arbetar med frågor som kan vara av betydelse för areella näringar. 

Klicka på länkarna till höger för att se presentationerna från mötet.