Maria Wivstad, föreståndare för EPOK på SLU, föreläste om vilka matval man ska göra för att inte komma i konflikt med miljömålen. Peter Borring, LRF Östergötland, förklarade utmaningarna i både eko- och konventionell produktion. Mjölkbonden Hans Andersson redogjorde för vad som styr den internationella mjölkmarknaden.

Seminariedagen konstaterade att svenskproducerad mat ger lägre klimatutsläpp. Naturvårdsverket har kommit fram till att av Sveriges klimatavtryck kommer 30 % från svensk mat och 70 % från importerad. Det är alltså miljön som betalar priset för billig importerad mat.

Sveriges riksdag har tagit beslut att jobba för att nå Generationsmålet som lyder: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Det enklaste och snabbaste sättet att göra en miljöinsats är alltså att köpa så mycket svensk mat som möjligt. Genom att välja svenskproducerad mat stannar miljöpåverkan kvar i Sverige och eftersom vi vet att Sverige har världens mest miljöeffektiva produktionsmetoder gör det stor skillnad för miljön.

Den dagen Sveriges alla kommuner beslutar sig för att ha mål för svensk-  och närproducerad mat i sina mat- och kostpolicys gör de skillnad för miljön på riktigt. Alltså är EU-lagen om offentlig upphandling miljöfarligt utformad. Dessutom kostar den svenska skattebetalare väldigt mycket pengar i tid som kommunerna lägger för att kringgå den.  

Text: Marie Lönneskog Hogstadius, LRF