Inledningsvis förklarades strategiska mål för LRF och det blev en hel del diskussioner kring LRFs mål och mening. Mycket fokus lades naturligtvis vid just kommungruppslyftet. Bland annat diskuterades varför det är så bra att koncentrera krafterna just runt vecka 39 för att visa på betydelsen av och kraften i det gröna näringslivet. Med över 120 000 företagarmedlemmar är vi en stark kraft att räkna med i samhället. Det handlar helt enkelt om att sätta det gröna näringslivet på kartan eftersom det är livsviktigt för alla människor.

Dagens program fylldes av livliga och engagerade diskussioner kring kommunikation, äganderätt, bioekonomi och olika samarbetsmöjligheter.

Elin Beckman från Nyköping var en av deltagarna:

-          Jag har under dagen insett att många av de som skriver lagar och förordningar inte är medvetna om att den verklige experten på ekosystem och som dessutom ser till helheten är den svenska bonden. Det måste vi ändra på

Karin Andersson, Nyköping hade också funderingar kring hur man ska kunna skapa större förståelse för vikten av de gröna näringarna:

-          Det var mycket intressant att fundera kring strategier för att nå fram med våra budskap. Vi vet vad vi vill förbättra, men hur ska vi få folk att verkligen förstå?