Tema för årets arbetsmiljöpris var Praktiska hjälpmedel för bättre arbetsmiljö i lantbruket. Syftet med årets pris var att uppmärksamma och sprida goda exempel på någon uppfinning, konstruktion, arbetssätt eller liknande som gagnar säkerheten och arbetsmiljön inom lantbruket. Vinnarna återfinns i Kalmar, Södermanlands och Östergötlands län.

Första pris går till Anders Olsson i Vassmolösa för hans konstruktion av en kombinerad lyftram och pallbock som används tillsammans med traktorns trepunktslyft. Uppfinningen underlättar och ger en säkrare arbetsmiljö vid arbete med att exempelvis byta hjul.

På andra plats kom Mattias Wistrand i Stora Sundby för sin konstruerade mobila kalvvåg. Vågen hängs på boxväggen i kalvgömman och flyttas enkelt mellan boxarna vid vägning och märkning av kalvar.

På tredje plats kom Erik Johansson i Finspång för sin konstruerade krok för upphängning av kraftuttagsaxeln, vilket förenklar användningen och motverkar nedsmutsning av axel och koppling.

Finansiärer av arbetsmiljöpriset är organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), SLA (Skogs-och Lantarbetsgivareförbundet) samt SLF (Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet).

LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommitté är ett branschnätverk för säkrare och attraktivare arbetsmiljö inom lantbruket
http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.se