- Jag har världens bästa jobb, säger Christin och jag tycker att uppdraget i regionstyrelsen ska bli jättespännande och intressant. Det är ett viktigt uppdrag!

Det finns mycket som LRF kan jobba med, säger Christin. Vi får signaler från politiker att vi hörs och syns för lite så det måste vi bli bättre på. Vargfrågan är även något som engagerar Christin, liksom viltfrågan i stort. Vi har väldigt mycket klövvilt i Södermanland, något som orsakar stora problem för oss jordbrukare. Livsmedelsstrategin är också en intressant fråga som Christin känner ett engagemang för.

- Vi måste våga känna oss stolta över vår fina matproduktion i Sverige. Alla produktionsgrenar och inriktningar är viktiga och behövs. Jag tror att det är viktigt att vi står enade.