Mycket handlar om att lösa upp motsättningar som beror på missuppfattningar och bristande faktaunderlag. Många av kommungrupperna planerar att bjuda politiker, tjänstemän och beslutsfattare till verkligheten så att man på ort och plats kan visa och diskutera kring möjligheter och lösa problem. Det brukar vara mycket uppskattat.

Många av aktiviteterna kommer att koncentreras till Vecka 39, som är LRFs vecka för att visa på det gröna näringslivets betydelse för samhället, hur vi tillsammans får landet att växa. Samtidigt arbetar LRF varje dag, året runt, för att det gröna näringslivet ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället