Redan nu kan du följa det som rapporteras via dessa två länkar. http://www.scandobs.se/, http://www.rovbase.se/ På respektive Länsstyrelses hemsida finns kontaktuppgifter till besiktningsmän och information om rovdjursförvaltningen i länet, här brukar även aktuellt om rovdjur rapporteras.

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

Har man en tamdjursbesättning kan man rapportera in sitt mobilnummer till Länsstyrelsens tjänst Rovdjursalert och få sms när det sker angrepp i närområdet. Även andra typer av djurägare och allmänhet kan behöva veta hur rovdjurssituationen ser ut i länet, i vissa områden har bl a hästägare haft problem med skrämda hästar i hagar och vid uteritter, även jägare med hund kan behöva information om rovdjursförekomst. LRF verkar för en ökad öppenhet om observationer och inventeringar

Under vintern har LRF regionalt bland annat yttrat sig angående Södra Förvaltningsområdets förslag till övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltning liksom internt för LRFs yttrande till naturvårdsverket angående principer för fastställande av miniminivåer. Rovdjursfrågan finns med på Viltförvaltningsdelegationernas agenda där LRF är representerade och påverkar styrande riktlinjer för förvaltning mm. LRF har även initierat flera möten med Länsstyrelsers besiktningsmän och medverkat vid informationsmöten.