Unden dagen besöktes Abbotnäs i Södermanland och Hidinge gård i Örebro län. På bägge gårdarna drivs ett engagerat miljöarbete på olika sätt.

Hos Christin och Jan Larsson på Abbotnäs odlas raps, den svenska grödan som spås bli den nya stora råvaran för det förnybara drivmedlet HVO och därmed ersätta den omstridda palmoljan. Christin ser det som en stor möjlighet att komma ifrån det fossila beroendet men vill samtidigt vara tydlig med att frågan inte ska drivas med hjälp av högre kostnader utan i form av ekonomisk uppmuntran. Hon vill också se tydliga specifikationer på de nya drivmedlen.

- De som väljer att köra fossilfritt ska kunna få garantier för att kvaliteten på de nya bränslena helt motsvarar nuvarande diesel.

Hidinge är en av de gårdar som ingår i LRF:s Framtidsföretag och gården ingår även i nätverket Odling i balans som handlar om ett hållbart konventionellt jordbruk. Bland mycket annat använder man biobränsle för all uppvärmning och torkning, man gastätlagrar spannmålet, man kör plöjningsfritt och man pumpar gödsel till satellitbrunnar i fält samt sprider flytgödsel med matarslang.

Och sedan i våras kör man helt fossilfritt.

- Vi bytte till HVO direkt av, mitt under vårbruket, säger Håkan Wahlstedt. Det gick bra.

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige ser positivt på alla dessa möjligheter och jämför med livsmedelsstrategins framgångar där det handlar om att öka inhemsk produktion och konsumtion:

- Nu börjar det bli skördetid för den svenska modellen där klimatfrågan har så många ingångar. Folk börjar inse det svenska lantbrukets många olika nyttor – fossilfritt, antibiotikafritt, klimatfrågan, djurvälfärd, försvarspolitik och beredskap.

Alla dieselfordon i Sverige skulle kunna gå på förnybart, men för att det ska kunna genomföras måste det till en drivmedelsbonus som stimulerar till att köra miljövänligt. Det bör inte vara någon ökad kostnad för den lantbrukare som tar ökat samhällsansvar.

- Svenskt jordbruk måste vara lönsamt annars har vi inte pengar till att jobba för miljön, säger Håkan Wahlstedt. Ett hållbart jordbruk är ekologiskt uthålligt, ekonomiskt uthålligt och djurhållningen ska också vara uthållig.

Klicka här för att komma till Fossilfritt Sveriges budkavle för LRFs regioner.

Klicka här för att komma till frågor och svar om utmaningen 5050-2020.