På LRFs sida om vattenbrist https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/vatten/vattenbrist/ hittar du inte bara checklista som hjälper dig att ta fram en plan om vattnet skulle sina utan du hittar också en lista med vanliga frågor där experter står för svaren.

SGUs sida för grundvattennivåer  http://grundvatten.nu/modelgroundwater/client-sgu/index.html uppdateras dagligen och där kan du se om du befinner dig inom ett område med låga grundvattennivåer.