Cilla Krantz, som är projektledare, är mycket glad att man äntligen är igång med Agro Sörmland som ska bidra till ökad lönsamhet, produktion och tillväxt, innovation och konkurrenskraft för  producenterna (inom de gröna näringarna) i Sörmland.(inblandade):

- Nu är hemsidan på plats och vi ska inom kort tillsätta en koordinator. I höst arrangerar vi fyra seminarier inom olika områden som Klimatfrågans inverkan på lantbruket, Smart Farming (med djurfokus), Fjäderfä och Fältmässig grönsaksodling.

Man arbetar hårt för att knyta kontakter och finna samarbetspartners, inte minst med det vanliga näringslivet.

- Även om vi inte kommer att hålla till på en fysisk plats vill vi att Agro Sörmland ska upplevas som en kreativ mötesplats och det blir det när olikheter och olika nivåer möts. Därför är det också viktigt att vi har med akademin och innovationssystemet redan från början. 

Klicka här för att komma till Agro Sörmlands hemsida.