- Jag har gjort ett 70-tal energigenomgångar på gårdar och konstaterar att användningen av diesel i liter per hektar varierar från drygt 30 l upp till 155 l per hektar och medeltalet ligger på ca 75 l per hektar på en mjölkgård. Det finns således utrymme att bli effektivare och sänka sina kostnader samt få en miljövinst på köpet, berättar Ingvar Persson på LRF Konsult.

Jordbruksverket har gett LRF Konsult i uppdrag att hålla kurser i sparsam körning med traktor i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län. Anledningarna till satsningen är flera, men i första hand vill man bidra till att minska lantbrukets energianvändning vid traktorarbeten. Kurserna kommer att genomföras under vintern.

-  Årets säsong är sen och jag vet av erfarenhet att det är svårt att hålla kurser i sparsam körning innan allt är skördat, gödseln utkörd, det som ska plöjas är plöjt och höstsådden sådd. Kurserna blir förmodligen i slutet av året eller i början av nästa år och kommer att genomföras med ganska kort varsel, säger Ingvar.

Tänk på att du som är ansluten till KRAV har KRAV:s regelverk att förhålla dig till under punkt 3.7.1, sparsamt körsätt.

Kurserna är kostnadsfria och mat/fika finns till självkostnadspris.

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt, men senast 15 november, till Ingvar Persson, LRF Konsult i Umeå, ingvar.persson1@lrfkonsult.se eller tel. 090-10 80 75.