Dagen inleddes med att Cecilia Müller, som är docent i fodervetenskap med inriktning på häst och lektor i hästens utfodring och skötsel på SLU i Uppsala, berättade om vad man ska tänka på för att utfodra rätt och ändå hålla kostnaderna nere på en rimlig nivå.

Hippocrates, LRF Konsult och LRF visade digitala lösningar och Fredrik Larsson, som driver foderföretaget GreedFeed AB mellan Västerås och Sala, på Holmbo hästgård, där han även föder upp hopphästar, berättade hur han tänker kring hästföretagande och hur man producerar ett bra grovfoder.

Dagen avslutades men en workshop ledd av Malin Andersson som är koordinator för HNS – Hästföretagarna Sörmland. Under workshopen diskuterade deltagarna lönsam prissättning i stall och för tjänster.

Från LRF Södermanland deltog Kjell Johansson och Karin Madsen Wessman.