- Jag är ute mer för att lyssna än att prata, säger förbundsordförande Palle Borgström.

Margareta Malmquist, LRF Södermanlands ordförande, uppskattar att Palle gör rundresan.

- En stor eloge till honom för att han försöker lära känna landets olika delar och utmaningar. Och så är det roligt att få visa upp Sörmland, säger hon.

- Det är kul att vi är först ut på Palles eriksgata, tillägger Peter Borring ordförande i Östergötland.

Under guidad tur i minibuss visade Margareta Malmquist och Peter Borring platser i södra Sörmland och norra Östergötland som speglar viktiga frågor för respektive region. Med regeringens beslutade livsmedelsstrategi som bakgrund diskuterades bland annat de kraftigt växande viltstammarna, vattenreglering och avvägningen mellan exploatering och bevarande av åkermark. Det blev också ett bra samtal med krögaren under lunchen, som berättade att logistiken är det största hindret för honom när han vill köpa mer närproducerade råvaror.

- Det är bra att se med egna ögon. Jag förstår konsekvenserna av viltets utbredning i Sörmland och blir beklämd när kommunerna inte värderar åkermark högre, särskilt i de fall när de säger att de vill värna den. Då förlorar man mycket i trovärdighet, säger Palle Borgström.

- Det vi har pratat om är inget nytt för vår ordförande, som är väl förankrad i frågorna och produktionslantbruket, men vi har på detta sätt tydliggjort några exempel på frågor som visar hur viktigt det är att LRF jobbar för lantbrukets konkurrenskraft, säger Peter Borring.

Vreta Kluster, där LRF har sitt regionkontor, blev sista stoppet på resan. Där mötte Palle Borgström regionstyrelserna i Södermanland och Östergötland för att samla in önskemål och tankar kring LRF:s arbete. Som avslutning talade Palle Borgström på LRF Östergötlands kvällskonferens för kommungrupps- och lokalavdelningsordförande.

- Jag tycker det är kul att han fick träffa så många förtroendevalda, framförallt under ordförandekonferensen. Det var en konstruktiv dialog kring ett antal frågor, Jordbruksverkets hantering av utbetalningar och beteslagstiftningen för att nämna några. Det var med nöd och näppe Palle hann till tåget, summerar regionchef Erik Erjeby.