Läget i området är att man vet att det finns en föryngring i närheten av Bie. Två valpar finns fångade på bild. Det är två valpar som är mörkare än vad som är normalt för skandinaviska valpar. Därför letar nu Länsstyrelsen efter spår och spillning för att kunna bestämma status på individer och revir.  

Länsstyrelsen poängterar vikten av ett bra samarbete med boende, företagare och jägare och vill gärna ha hjälp med inventeringen. Därför uppmanar man alla att anmäla sina iakttagelser på SKANDOBS.  Skicka gärna in bilder.

Skandobs är det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg. Här är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien. Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten.

Insamlat vargbajs kan lämnas till Jhon-Erik Olsson, Båsenberga i Vingåker eller Jan Larsson, Abbotnäs Katrineholm för vidare hantering och DNA analys.

Inventeringar är viktiga bland annat för att kunna få bidrag till vargavvisande stängsel, skyddsväst till jakthund samt underlättar hantering av eventuell skyddsjakt om det skulle behövas.

Det finns mycket bra att läsa på Länsstyrelsens hemsida "Vid angrepp på tamdjur"  hur man ska gå tillväga vid ett angrepp, gärna innan man råkat ut för eventuella angrepp. Som tamdjursägare kan man anmäla sig till "rovdjursalert" då får man ett sms vid angrepp på tamdjur inom länet. 

Alla uppmanas också att läsa Jaktförordningens §28

Vid ett §28 fall, ring Länsstyrelsen som har rovdjursjour alla dagar 08-22. Ring vid alla tamdjursangrepp, även på hund.