LRF Södermanland har uppmärksammat länets kommuner och länsstyrelsen på hur de svåra väderförhållandena påverkat möjligheterna att sprida stallgödsel.

Vill du använda mallen finns den som wordfil här till höger under Relaterat. Ansökan om dispens skickar du till din kommun.