2018 är ju ett valår, och några av de viktigaste frågorna i debatterna kommer att bli Jobben, Maten och Klimatet. Just de frågor som har stor bäring på de gröna näringarna.

- Vi kommer att tillsammans hitta bra förklaringsmodeller så att både politiker och det övriga samhället bättre förstår hur vi arbetar inom de gröna näringarna i Sverige och på vilka sätt vi ligger långt framme även internationellt, säger EvaMarie Törnström, som är strategisk kommunikatör på LRF Östergötland/Södermanland/Örebro.

Under de två dagarna kommer deltagarna att tillsammans lära sig mer om hur man når ut med sina budskap även till personer utanför de egna leden. Därför kommer de flesta av föreläsarna och inspiratörerna inte från de egna leden utan är samhällsdebattörer, företagare, politiker på olika nivåer, forskare och sakkunniga inom sin respektive områden.

- Vi inom de gröna näringarna är väldigt bra på att berätta för varandra i att vi gör nytta med hjälp av stora mängder fakta, säger EvaMarie Törnström. Det fungerar utmärkt eftersom våra kolleger redan har gedigna faktakunskaper och gärna lär sig lite till.

Det som ska tränas under konferensen är att nå fram även till dem som inte har så mycket kunskaper om det gröna näringslivet från början. Som kanske till och med är övertygade om det är på ett helt annat sätt. Då måste man börja med att koppla ihop det med något som de redan kan lite om, som de till och med är smått nyfikna på. Vi ska inte krångla till det utan tvärtom göra det enklare att förstå, samt koppla på med engagemang och positiva känslor. Samtidigt ska vi absolut inte slira på fakta – det är en utmaning!

- Välkomna till två riktigt kul dagar där vi tillsammans visar att vi bryr oss och vässar argumenten kring att det gröna näringslivet är viktigt för alla i hela samhället!