På årsmötet avgick Alexander von Bothmer och Johan Hultkvist, som tackades för ett mycket bra arbete i styrelsen. Två nya krafter är Filip Lundblad och Martin Holmberg. Tillsammans med Mattias Larsson, Marie Holst, Angelica Jansson, Ida Wennerholm och Johanna Sällström utgör de LRF Ungdomens styrelse i Södermanland. Till ordförande utsågs Martin Holmberg och vice ordförande heter Johanna Sällström.

I valberedningen blev Olle Gustafsson sammankallande. Bredvid sig i arbetet framåt kommer han att ha Daniel Eriksson, Jesper Gustafsson och Tobias Larsson.

Grattis till uppdraget Martin! Kan du berätta lite kort vem LRF Ungdomens nye ordförande är?
- Jag är agronom och kommer från en gård som har köttdjur, spannmål, hästfoderproduktion och entreprenad. Till vardags jobbar jag på Lantmännen Lantbruk som växtodlingssäljare.

Vad ska bli roligast?
- Det är mycket jag ser fram emot. Det är viktigt generellt med de agrara frågorna. Jag vill vara med och diskutera till exempel livsmedelsproduktion och klimatfrågan i ett sammanhang där man kan vara med och påverka.