Den 9 september går svenska folket till val. Nu växlar LRF upp arbetet med att sätta jord- och skogsbrukets frågor och lösningar på viktiga framtidsfrågor högre upp på den politiska dagordningen. Det handlar om jobben, maten och klimatet.

- LRF har stora påverkansmöjligheter och är en duktig lobbyorganisation som använder sina möjligheter, berättade Kristina Yngwe (c), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet efter sitt föredrag om hur den politiska strukturen fungerar.

Under ledning av moderator Karin Klingenstierna fick deltagarna lyssna till kunniga och inspirerande talare i aktuella ämnen, men också diskutera frågeställningar i små grupper. Föredragen handlade om den politiska strukturen och politikernas vardag, regelförenklingar, dialog genom oförglömliga möten och sociala medier, omvärlds- och framtidsspaningar, innovationer, skogens roll i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Under middagen på kvällen gästade landshövding Elisabeth Nilsson, som fick varma applåder för Östergötlands arbete med den regionala livsmedelsstrategin.

- Att vara politiker handlar om att veta lite om väldigt mycket. Vi politiker är nyfikna. Var inte snobbiga med er kunskap och fokusera på lösningsförslag så att vi produktivt kommer vidare, sa Christian Gustavsson (m) som är kommunpolitiker i Linköping, när han gav sina bästa tips på hur LRF ska få gehör hos beslutsfattarna.

Ta reda på vilka personer som bestämmer i en viss fråga och att alliera er med dem, var ett annat råd. Man ska också vara medveten om att förändring tar tid i en demokrati och se till att utnyttja trenderna som talar till ens fördel för att nå framgång.

- Alla är jätteintresserade av mat, miljö- och klimat - dra nytta av det, uppmanade Christian.

Omkring 120 förtroendevalda från kommungrupperna, region- och ungdomsstyrelserna lyssnade med stort intresse när politikerna själva berättade hur de vill bli bemötta och det var en samstämmig bild de förmedlade.

Två andra uppskattade föreläsare var Martin Clarstedt och Markus Svensson från Tillväxt och Tillsyn som visade hur den framgångsrika ”Rättviksmodellen” utvecklats och fungerar.

- Många pratade om regelförenkling, men ingen hade gjort något om det, sade Martin. Därför fick vi börja med ett blankt papper.

Rättviksmodellen handlar om att ändra metoder och kultur. På det sättet kan man kommunicera med förståelse för mottagarens villkor och verklighet och därmed skapa ett bra företagsklimat. Praktiska förändringar som bidragit till att Rättvik kommun klättrat från botten till toppen i Svenskt Näringslivs rankinglista är att de tar ut tillsynsavgift efter prestation istället för schablonavgifter och att de ringer upp när det saknas uppgifter vid tillståndsärenden istället för att skicka ett föreläggande med posten. ­­

- Det är inte alltid antalet lagar och regler som är problemet, det är hur vi väljer att tillämpa dem som är det viktiga, säger Martin.

Nu fortsätter arbetet för att fler ska få upp ögonen för branschens betydelse och enorma potential. De fyra ordförandena gav varsitt medskick innan hemfärd.

- Vi måste fortsätta ha en bra dialog efter de här dagarna, sa Per Willén LRF Örebro.

- Vi tänker inte tala om vad ni i avdelningarna ska göra. Alla kan hitta något inom maten, jobben och klimatet, sa Mälardalens ordförande Per Pettersson.

- Stärk banden mellan regioner och mellan avdelningar, uppmanade Margareta Malmquist LRF Södermanland.

- Det viktigaste är att göra någonting, avslutade östgötaordförande Peter Borring.