Cirka 120 personer, däribland 68 fullmäktige, samlades till LRF Södermanlands regionstämma i Flen under torsdagen.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström var inbjuden stämmotalare och talade bland annat om LRFs valbudskap som kretsar kring jobben, maten och klimatet. Han berättade att han ser goda möjligheter att landsbygdens frågor kommer att ta plats i valrörelsen.

- Det finns en grupp väljare på landsbygden som inte känner sig lyssnade på och politikerna har respekt för den här gruppen för det har i växande grad visat sig att den har betydelse för utgången i val, sa Borgström.

I sitt anförande berörde Palle Borgström bland annat också det stora engagemang som finns inom LRF, från lokalavdelningar via kommungrupper till regioner och riksförbund.

- Det är hela den energin i LRF som avgör hur långt vi kan komma på riksnivå, konstaterade han.

Deltagarna fick chansen att ställa frågor till sin förbundsordförande – och då visade sig just den där energin. Frågorna och ämnena var många: Regeringens landsbygdsproposition, förändrat ägande av LRF Konsult, fiberutbyggnad, slaktköer, förutsättningarna för export, LRFs investeringar i affärsverksamhet och LRF Medias journalistik.

Margareta Malmquist, Tomtsäter Runtuna, omvaldes som regionordförande på stämman. Malmquist lyfte i sitt stämmotal framgångar LRF rönt under det gångna året: En nationell livsmedelsstrategi, som ska resultera i en regional livsmedelsstrategi 2018, och framsteg på viltområdet i form av riksdagens beslut om generell skyddsjakt på dov- och kronhjortskalv från 1 juli till 15 april.

Till nya ledamöter i regionstyrelsen valdes Martin Holmberg, Uddberga, Sparreholm och Anders Edling, Valla gård, Husby-Oppunda. Anneli Karlsson och Johan Hultkvist lämnade styrelsen i samband med stämman.

Stämman hanterade fyra motioner. Björkviks LRF-avdelning hade skickat en motion till stämman om arbetssätt i vattenskyddsområden. Denna resulterade i en motion vidare till riksförbundsstämman. Bakgrunden till motionen är att det i dag är både krångligt och dyrt att använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområden på grund av de tillstånd som krävs. Idag söks tillstånd på preparat. LRF Södermanland vill att tillstånd ska sökas på aktiv substans, då preparaten ofta byts ut. Vidare vill LRF Södermanland att tillståndsansökningarna ska vara avgiftsfria. Övriga motioner som behandlades på stämman handlade om tider för gödselkörning, utfodring av vilt och tillgång till informationsmaterial. 

Stämman avslutades med prisutdelningar:

  • Restaurang Öster Malma tilldelades Silvergrytan (som tilldelas en person eller ett företag som lyfter fram sörmländsk mat och matkultur). Restaurangen har skapat ett vinnande koncept kring Södermanlands rika viltstam. Ur motiveringen: ”Viltköttet på era fat bidrar även till att den sörmländska bonden får ett bättre odlingsklimat”.
  • Näshulta LRF-avdelning röstades fram som Årets lokalavdelning. När det gäller avdelningens verksamhet 2017 märks bland annat bonnafrukost första fredagen i varje månad, insatser kopplat till fiberutbyggnad och ett avloppsprojekt i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.
  • Förtjänsttecknet silvernålen tilldelades Tomas Eriksson, Hällby, Sören Kilberg, Björkvik, Anneli Karlsson, Barva-Ärla, Johan Hultkvist, Strängnäsbygden och Peter Andersson, Årdala-Helgesta-Hyltinge.