Länsstyrelsen har anställt Karin Larsson som projektledare för livsmedelsstrategiarbetet. Vid sin sida har hon Bengt Spider Jansson, som har varit strategiarbetets samordnare. Karin är ”nybakad” agronom med inriktning landsbygdsutveckling och har rötterna i myllan i Södermanland och har växt upp i Uppland. Med sig in i arbetet har Karin goda erfarenheter från olika håll i landet och så klart kommer de nyligen genomförda studierna väl till pass i livsmedelsstrategiarbetet. Karin har till exempel gjort ett examensarbete vars innehåll kommer strategiarbetet väl till pass som heter Om allt går åt skogen – organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv.

- Min ambition när det gäller att jobba framåt är att det ska bli ett inkluderande arbete som innefattar matens resa från jord till bord, säger Karin, där många perspektiv blir belysta och där vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för Sörmland efter våra lokala förutsättningar.

Nu bildar man en styrgrupp och tills vidare ingår både Margareta Malmquist och Anders Edling från regionstyrelsen i gruppen. LRFs regionkontors kommunikatörer kommer också stötta arbetet. När regionkontoret har anställt en person med uppdrag att arbeta med bland annat livsmedelsstrategierna i Södermanland, Östergötland och Örebro kommer den personen också delta i styrgruppen. Vem det blir är ännu inte klart.

Text och foto: Marie Lönneskog Hogstadius