På plats var regionstyrelsens Christin Larsson och Johan Hultkvist. Med sig hade de LRF Ungdomens Filip Lundblad och en stund av mässan även regionkontorets Marie Lönneskog.

För intresserade gymnasieungdomar och nyanlända visade de Jobba Grönts 360-filmer i VR-glasöron (virtual reality) och även på datorskärm. Många fick aha-upplevelser, inte bara via filmerna, utan även av samtal kring den intresseväckande montern. Här fanns exempel på teknisk utrustning, råvaror och mat som företag i de gröna näringarna producerar. För den nyanlände är det inte så enkelt att förstå ”de gröna näringarna”, men att mat är viktigt, det förstår alla. Så mat var en bra ingång för intressanta samtal med människor från många olika länder och kulturer.

Ca 2 500 personer besökte mässan och för att vara mässans första år är Arbetsförmedlingen nöjda med resultatet.

Abraham Fessehation och Christin Larsson samtalar.

– Att korta kontaktvägarna mellan arbetssökande och arbetsgivare genom att arrangera en stor mötesplats på det här sättet är värdefullt, säger Thomas Ronach, mässansvarig på Arbetsförmedlingen.

Med på mässan var många olika arbetsgivare, både stora och små som till exempel Kronfågel, Landstinget i Sörmland och en rad andra.

Text: Marie Lönneskog Hogstadius