Carl von der Esch, förbundsjurist på LRF, pratade om hur LRF arbetar med olika intrångs- och äganderättsliga frågor och han anser att politikerna börjar vakna till och att det är det som behövs för att skapa förändring. Carl berättade också om den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR handlar om hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. Det påverkar såklart en medlemsorganisation som LRF, men Carl försäkrade att LRF har full koll på detta och det är okej att använda kontaktuppgifterna till våra medlemmar.

Karin Larsson är projektledare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen. Hon berättade om sitt arbete med framtagandet av Södermanlands regionala livsmedelsstrategi. LRF är med i både arbetsutskott och referensgrupp för att arbeta fram den regionala handlingsplanen. Olika produktionsgrenar inom livsmedelsbranschen kommer att bjudas in till fokusgrupper för att diskutera.

Karin berättade att förväntningarna på livsmedelsstrategin handlar om att den ska vara användbar för beslutsfattarna, öka självförsörjningsgraden, hjälpa människor att sätta in sig i frågan och ge tydlig inriktning med bärighet i produktionsled.

Andra punkter på dagordningen handlade om organisation och arbetssätt, aktiviteter i valrörelsen, vattenveckan som startar nästa vecka i Katrineholm, möten och aktiviteter.

Det fanns också tid för frågor.

- Vad händer med Grön Infrastruktur, undrade Alf Hedlund från Gnesta.

- Remissen är försenad och bör komma i slutet av veckan, svarade Erica Pershagen på LRF:s regionkontor som är ansvarig för remisskrivandet.

Remissen kommer att skickas ut till kommungruppsordförande för inspel, men har du tankar och synpunkter - mejla till Erica, erica.pershagen@lrf.se.