Vad gör LRF?

På alla nivåer inom LRF arbetar man med torkan och dess konsekvenser. Klicka på nedanstående länk för att hitta mer information om vad som görs centralt samt en hel del råd och tips. Även på regional och lokal nivå arbetar vi med att sprida information och skapa samarbeten med andra organisationer, myndigheter, rådgivare med flera.

https://www.lrf.se/torka

Har du tips och idéer? Hör av dig till torka@lrf.se

Omsorg och stöttning

Inom LRF värnar vi både om djur och människor. Vi har ett brett nätverk med kunnigt folk i branschen som stöttar medlemmar som på ett eller annat sätt har det tufft. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till Omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra – det är att visa omtanke.

Här kan du läsa mer om vårt omsorgsarbete och hitta kontaktuppgifter: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/orebro/2017/08/omsorgsarbete-inom-lrf/

Stor brandrisk

Den långvariga torkan ökar också risken för bränder, inte bara i skogen utan detta gäller äver vid skörd. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet ger ökad risk för bränder, vilket innebär att det är extra viktigt att ha släckningsutrustning nära till hands.

Här kan du läsa mer kring hur man kan göra för att minska risken för brand vid skördearbetet: http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/varning---stor-risk-for-brand-vid-troskning,c2573628

Vem kontaktar man när det gäller
foder, bete, strö?

Östergötland

Lägg så mycket halm som möjligt för pressning, även raps. Kontakta MR Öst och Lovanggruppens handelshus innan tröskning, köpare finns.

Örebro

Södermanland

Hela landet

Gå gärna in på din kommuns och länsstyrelses hemsidor – där kan finnas en hel del användbar lokal information.

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan

Du får nu skörda eller låta djur beta på ekologiska fokusarealer och trädor om du inte söker kompensationsstöd, både för eget bruk, för att sälja eller låta andras djur beta där. Dessa arealer får annars inte skördas eller betas av vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan/undantagfranreglervidskordpagrundavtorkan.4.377b10d8163f4deaf8920093.html

Kalkyl för värdering av helsäd som foder

Växa och Lantmännen Växtråd har tagit fram en kalkyl ”Hur värderar vi en helsädesgröda tänkt för tröskning?” Klicka på länken nedan för att läsa mer https://www.lantmannenlantbruk.se/sv/Vara-tjanster/Gardsmagasinet/Artiklar-fran-Gardsmagasinet/Hur-varderar-vi-en-helsadesgroda-tankt-for-troskning/

Hur är det med grundvattnet?

Du kan följa de beräknade grundvattennivåerna på SMHIs och SGUs sida Grundvatten.nu http://grundvatten.nu

Se till att vi kan nå dig

Du hittar alltid uppdaterad information på våra Facebooksidor för LRF Östergötland, LRF Södermanland och LRF Örebro.

Gå också in på https://www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap/ för att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig med medlemsbrev och övrig information.