Grön infrastruktur ska, i både stad och land, skapa nätverk i  landskapet som långsiktigt gynnar biologisk mångfald och ekosystemstjänster. Under förtroendemannaträffen på Grinda gård i mitten av juli uppmanade LRFs regionordförande Margareta Malmquist lokalavdelningar och kommungrupper  att sätta sig in i förslagen och komma med synpunkter inför LRF-regionens remissvar.

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsens förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län.

Kontakt på LRF-kontoret

Mejla synpunkter till Erica Pershagen, erica.pershagen@lrf.se senast den 12 september.