- Under våren och sommaren har vi mött företagare, föreningar, kommuner och andra aktörer som är intresserade av frågan, berättar Karin Larsson, projektledare för den regionala livsmedelsstrategin.

Nu är det dags att förankra arbetet ännu bredare och ge fler personer chansen att berätta vad de tycker är viktigt för att stärka livsmedelsproduktionen i länet och för att stärka Södermanland som matlän.

- Jag ser fram emot att träffa er som vi inte pratat med i ett tidigare stadium, säger Karin Larsson.

Syftet med mötena är att träffas och diskutera innehållet i strategin. Nästa steg blir en formell remissrunda 8–28 oktober.

LRFs regionordförande Margareta Malmquist deltar i arbetsutskottet för den regionala livsmedelsstrategin tillsammans med Länsstyrelsen och Region Sörmland.

- Det är bra samstämmighet i både arbetsutskottet och under de referensgruppsmöten som varit, där alla vill att livsmedelsproduktionen ska öka. Det känns bra, säger Margareta Malmquist.

Hon uppmanar till engagemang hos länets lantbrukare så att strategin förankras hela vägen fram till gårdsnivå där råvarorna produceras.

- Det är på riktigt nu. Det är nu den regionala livsmedelsstrategin skrivs, så det är jätteviktigt att ni kommer och säger på bred front vad ni tycker så att det blir rätt. Hjälp mig så att vi inte missar något. Jag vill att vi ska känna att vi gjort ett bra jobb tillsammans, säger Margareta Malmquist.


Möten i Katrineholm och Strängnäs

25 september, klockan 13.00-16.00
Hörsalen i kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, Katrineholm

26 september, klockan 13.00-16.00
Culinary Crafts lokaler, Campus Strängnäs
 

Kontaktperson för anmälan och frågor

Karin Larsson, Länsstyrelsen
Projektledare för den regionala livsmedelsstrategin
karin.larsson@lanstyrelsen.se eller 010-223 43 61

Sista anmälningsdag är 21 september.