Förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupper samt LRF Ungdomen var inbjudna till en grillkväll den 11 juli med regionstyrelsen på Grinda gård, Malmköping. Sommarens extrema väder ändrade upplägget och i stället blev det en
kombinerad mingel- och informationskväll.

Nära 50 personer kom för att uppdatera sig om läget, prata med bondekolleger och lyssna till Marcus Söderlind, LRFs riksförbundsstyrelse, och Ann-Catrin Markusson, Växa Sverige.

– Samtal med politiker och myndigheter för att påskynda stödutbetalningarna är ett exempel som Marcus Söderlind lyfte i redogörelsen av LRF riks arbete i krisen. Det blev också en diskussion om reglerna för bevattning. Ann-Catrin Markusson hade konkreta tips för foderstater och foderplanering när
det råder foderbrist, berättar Johan Lagerholm, vice ordförande i LRF Södermanland.

Ann-Catrin Markussons råd är att så tidigt som möjligt planera för vilka djur i besättningen som behöver vad, i vilka mängder och därefter försöka hitta alternativt foder till vissa djurgrupper.

Men för stunden var ändå den sociala samvaron den största nyttan.

– Möjligheten att prata med kolleger och höra vad som händer var det bästa med träffen. Det uppstår många frågor och funderingar som är viktiga att dryfta med andra, säger
Johan Lagerholm.