– Bärriset som är det viktigaste vinterfodret för skogslevande klövvilt är på många håll helt borttorkat, fältlandskapet är som alla vet extra väl skördat och betat. Det skördade grovfodret
kommer att behövas till tamdjur så det kommer att vara ytterst begränsade möjligheter till stödutfodring av det vilda, säger Anna Åman, skogs- och viltansvarig på LRF-kontoret.

Nu uppmanas markägare och jägare att bilda sig en uppfattning om foderresurserna för att lägga upp en
strategi för viltförvaltningen.

– Sannolikt kommer avskjutningen att behöva öka för att undvika svält och ohälsa på viltet, säger Anna Åman.