Antalet vargar i länet har ökat på senare år och angränsningen till Sjundareviret norr om Gnesta bidrar i dagsläget till särskilda utmaningar.

- Det är viktigt att ni dokumenterar det som händer, både för er personligen men också för oss i LRF och på länsstyrelsen. Om vi hamnar i ett läge där det kan blir aktuellt med en skyddsjaktsansökan är det bra att ha den informationen, säger Margareta Malmquist ordförande för LRF Södermanland.

Hon vill också uppmuntra lantbrukare inom vargreviret att ta kontakt med länsstyrelsen vid behov.

- Ett annat råd är att hålla kontakt med personalen på länsstyrelsen i Nyköping. De som jobbar med vilt- och rovdjursfrågor är jättebra, säger Margareta Malmquist.  

Råd till dig som är lantbrukare med djurbesättning i rovdjursområde


Skriv ut informationsblad med kontaktuppgifter
Skriv ut ”Informationsblad vid rovdjursangrepp på tamdjur.pdf” så att du har det lättillgängligt. Spara journummer och andra viktiga nummer i din mobiltelefon.

För dagbok om vargen är i området
Notera datum, djurens beteende, fota och filma. Alla underlag är viktiga om det blir aktuellt att söka skyddsjakt eller ersättning för skrämda/skadade djur. Om dina tamdjur skräms påtagligt i eller ur hagar, ring Länsstyrelsen för att kunna kvalitetssäkra med vargspårande hund att det är varg som skrämmer djuren.

Rapportera rovdjursobservationer
Rapportera rovdjursobservationer på www.skandobs.se. Ju fler som rapporterar, desto bättre bild av hur rovdjuren förflyttar sig. Berätta också för grannar och kollegor, så ökar kunskap och beredskap.

Registrera dig på SMS-tjänsten rovdjursalert
Är du lantbrukare med djurbesättning och vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett SMS-utskick till länets gårdar för information och möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området. Till rovdjursalert.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur
Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn. Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Ring 010-224 93 94.

Paragraf 28 - skydd av tamdjur under pågående rovdjursangrepp
Jakt på de stora rovdjuren - björn, varg, lo, järv och kungsörn - är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur.

Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Information på Länsstyrelsens hemsida
På Länsstyrelsens hemsida hittar du alltid aktuell information.
Klicka här för att komma till sidan.

Kontaktuppgifter till LRF Södermanland