Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från Lantmäteriets fastighetsregister. Men den som fortfarande har nytta av servitutet eller en nyttjanderätt ska anmäla detta och göra en förnyelse innan utgången av 2018.

Översynen gäller avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har tecknats före den 1 juli 1968. För att ta reda på vilken typ av servitut en fastighet har kan man använda Lantmäteriets e-tjänst ”Min fastighet” på deras hemsida eller kontakta Lantmäteriets kundcenter.

Felaktiga eller inaktuella

Många inskrivna servitut är felaktiga eller inaktuella. Samtidigt finns det fastighetsägare som fortfarande har nytta av sina nyttjanderätter, men också de som upplever att gamla nyttjanderätter belastar deras fastigheter.

Detta gör att Lantmäteriet räknar med att en stor andel inte kommer att förnyas, något som innebär förenklingar och besparingar för myndigheten.

Om ett servitut inte skulle förnyas innan den 31 december 2018 blir det inte ogiltigt. Däremot ”följer det inte med” vid en försäljning. Inskrivningen har alltså stor betydelse för om nyttjanderätterna ska fortsätta att gälla även när fastigheten säljs.    

Läs mer

Lantmäteriet ger tydlig förklaring av vad förnyelselagen innebär.

LRF Konsult erbjuder hjälp till med förnyelse.

På Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du enkelt se vilka servitut som finns inskrivna för din fastighet. Det är också enkelt att förnya dessa.