Att förstå varandra bättre. Det var tanken när länsstyrelsen bjöd in LRF-förtroendevalda till dialogmöte utanför Flen den 23 oktober.

Från LRF deltog ett tjugotal förtroendevalda från regionstyrelse, kommungrupper och lokalavdelningar. Och från länsstyrelsen deltog ungefär lika många tjänstemän.

Gillar nytt koncept
- Jag tror vi har början på ett nytt koncept. Det här blev inte så stelt som jag trodde. Det var ju full speta direkt, sa Johan Varenius, chef för länsstyrelsens landsbygdsavdelning, när han avslutade mötet.

Vad hade då hänt under de tre timmarna sedan mötet började?

Jo, först hälsade landshövding Liselott Hagberg välkommen. Sedan informerade Johan Varenius och LRFs regionordförande Margareta Malmquist om konsekvenserna av torkan och länsstyrelsens Karin Larsson om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Samtal vid olika stationer
Sedan blev det ”full speta” för sedan fick LRFs förtroendevalda söka sig runt till olika stationer och prata med länsstyrelsens tjänstemän om just de frågor som berör dem. Det blev samtal öga mot öga med utgångspunkten att förstå varandra. Hur påverkas företagare i praktiken av länsstyrelsens arbete? Varför gör länsstyrelsen som den gör?

Livsmedelsstrategi, grön infrastruktur, stödutbetalningar, vilt, landsbygdsprogrammet, djurskydd och våtmarker var områden som diskuterades.

Deltagarna hann skapa många kontakter och inleda många samtal. Lika många samtal hann inte avslutas, men tanken med dagen var just att skapa kontakterna för att kunna fortsätta samtalen.

Bra samarbete under torkan
Och att samtal har betydelse råder det ingen tvekan om. Johan Varenius tog arbetet med torkan som ett exempel:

- Jag vill tacka för det goda samarbetet med LRFs länsledning och er som enskilda företagare, sa han till deltagarna och konstaterade att det var påtryckningar från LRF som gjorde att länsstyrelsen så snabbt kunde fatta beslut om olika dispenser i somras:

- Hade vi inte fått signalerna från er hade det inte gått lika fort.

Margareta Malmquist betonade värdet av att det goda samarbetsklimatet fortsätter även när det inte är krisläge som med torkan.

- Prata med varandra. Då går det att lösa alla möjliga grejer, uppmanade hon deltagarna