Jordbruksverket satsar 20 miljoner kronor på subventionerad likviditets- och foderrådgivning till jordbruksföretag efter torkan 2018. Syftet är att lantbrukare som drabbats av torkans effekter, ska ha möjlighet att anlita rådgivare, trots försämrad lönsamhet, med målet att säkra produktionen.

Hur går rådgivningen till?

I regel görs en nulägesanalys av effekterna av torkskadorna i det enskilda företaget . Efter genomförd kartläggning görs en åtgärdsplan för att trygga framtida drift. Det finns möjlighet att få rådgivning inom likviditetsplanering, foderrådgivning eller både ock.

Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter.

Kontaktuppgifter


Klicka här för att se kontaktuppgifter till rådgivare nära dig.

Observera att länangivelsen enbart anger vart det rådgivande företaget har sitt huvudkontor. Varje företag får i princip utföra rådgivning över hela landet.