Priset, som är ära, diplom och 5000 kronor, går till ett lantbruksföretag som visat prov på sin förmåga att driva ett professionellt och modernt jordbruk. Man ska vara företagsam, yrkesskicklig samt bra på att snabbt anpassa sig till utvecklingen och nya produktionsvillkor.

Motiveringen lyder:
"För sin entusiasm och strävan efter att ligga i framkant vad gäller både optimerad grisproduktion och odling tilldelas Örjan och Maria Lindahl utmärkelsen Årets Lantbruksföretag i Södermanland 2018. Paret har sedan de övertog företaget 1985, i flera omgångar vågat satsa och tänka nytt. Bland annat använder de idag N-sensor för att optimera odlingen, de har väl utbyggd och tilltagen gödsellagring med satellitbrunn för snabb och effektiv spridning av gödseln direkt ute på fälten. Paret arbetar tätt tillsammans med sina anställda för att trygga god djurhälsa, föda fram fler smågrisar samt öka sin effektivitet."