Programmet började med föredrag av LRFs vice VD Anders Holmestig och Åsa Hill, jurist på riksförbundet, för att sedan gå över i gemensamma diskussioner, presentation av LRFs nya integrationsprojekt "Nya nätverk för jobb på landet" och ett studiebesök på H.M Konungens gård Stenhammar utanför Flen. Stenhammar har utsetts till Årets nötköttsföretag i Södermanland 2018.

Dag två handlade om gemensamma frågor för de tre styrelserna och enskilda styrelsemöten.

Arbete för god myndighetsutövning
Ett exempel på en gemensam aktuell fråga är hur LRF ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i framöver. I takt med att samhället utvecklas behöver också LRF utvecklas. Under hösten och nästa år kommer därför synpunkter att samlas in kring organisationsformer, profilering och synlighet för att så småningom mynna ut i ett beslut på LRF:s riksförbundsstämma år 2020.

Anders Holmestig presenterade LRF:s prioriterade mål och riktning för kommande år men också på längre sikt, fram till 2030. Åsa Hill har i olika roller arbetat med myndighetsutövning och berättade om LRF:s arbete med god myndighetsutövning. Det gick hand i hand med att ett prioriterat arbetsområde för 2019 är att skapa bättre villkor för företagandet vid myndighetsutövning.

Livsmedel och skog
Andra prioriterade mål 2019 är att sätta ljuset på de när- och svenskproducerade livsmedlen för att stärka det gröna näringslivet. Det pågår arbete för att ta fram regionala skogsstrategier, där vill och kan LRF vara en stark part i dialogen med myndigheter och samhället för att driva markägarens rätt att bruka sin skog. Opinionsbildning och dialogen med dig som medlem är högt upp på agendan.

Alla tre regionordförandena, Margareta Malmquist, Per Willén och Peter Borring, instämmer i bilden av att det råder en god stämning och ett bra samarbetsklimat mellan de olika styrelserna och medarbetarna samt att de nya medarbetarna har kommit in i verksamheten med rekordfart.

Målmedvetet arbete ger resultat
- Det gör sammantaget att vi har mycket goda förutsättningar att hantera medlemmarnas frågor på regional nivå, säger Peter Borring.

På Stenhammar berättade förvaltaren att tio års målmedvetet arbete givit resultat. Inte bara i form av utmärkelsen årets nötköttsföretag i Södermanland 2018 utan också ett framgångsrikt avelsarbete som utvärderas av SLU. Dessutom har betesmarkerna runt egendomen Stenhammar succesivt kunnat återställas och restaureras.

Framgångsrika verksamheter
På frågan om H.M Konungens intresse för verksamheten berättade förvaltaren att de under hösten ofta får besök där kungen engagerar sig i verksamheten. Samtidigt betonade de att Stenhammar sköts professionellt utifrån rent kommersiella grunder.

- Jag är stolt och glad över att få visa upp en del av det sörmländska landskapet och en av de framgångsrika verksamheterna vi har här. Vi har också många utmaningar och frågor att driva. I vissa fall har vi bra samverkan med myndigheterna. I andra får vi arbeta lite hårdare för att nå fram och få gehör, konstaterar Margareta Malmquist.