LRF Södermanland har antagit utmaningen 50/50 till år 2020. Målsättningen är att vid utgången av år 2020 ska 50 procent av LRF:s företagsmedlemmar inom jord- och skogsbruk köra på 50 procent förnybara drivmedel.

Träffen, som hölls på Lebro gård, startade med att Kristian Petersson, ansvarig för energi- och hållbarhetsfrågor på LRF-kontoret, berättade om 50/50-2020. Därefter mötte de 30 deltagarna olika företag som erbjuder system eller produkter som är fossilfria i olika former och drift. Utställarna visade bilar, biogasanläggning, eldrivna lastmaskiner och solceller.

Samtliga LRF-avdelningar i kommunen var inbjudna. För medlemmar i Gnestabygdens LRF fortsatte eftermiddagen med årsmöte.