Hallå där Bengt ”Spider” Jansson, samverkanskoordinator för Stolt Mat i Sörmland.

Berätta mer om bakgrunden och upplägget!

- När mjölkkrisen var som störst gjorde vi en liknande kampanj ”Fråga efter svenska mejeriprodukter i din butik”. Den fick god respons och ligger som grund för den här nya kampanjen. Vi arbetade fram idén under maj månad, men förädlade konceptet efter sommarens torka då frågan om självförsörjning och krisberedskap blev ännu mer angelägen.

-  Det är roligt att sörmlandsmedia är vår samverkanspart och att tidningarna står bakom annonsernas innehåll. Varje aktör har en egen annons och sista införandet, som är lördag 24 november, är en samlingsannons.

Hur upplever du responsen på annonserna?

- Det känns bra. Jag har hört positiv feedback. Min förhoppning är att kampanjen lever vidare under 2019.

Annonskampanjen tar avstamp i livsmedelsstrategin. De aktörer som profilerat sig är LRF Södermanland, Länsstyrelsen, Rekarne Sparbank, Sörmlands Sparbank, Sörmlands Matkluster, Stolt Mat i Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Växa Sverige. De tio annonserna  - som du hittar under rubriken relaterat - har publicerats i Eskilstunakuriren, Katrineholmskuriren, Sörmlands Nyheter och Strengnäs tidning.