Stora Turismpriset delas ut till besöksplatser som är nytänkande och arbetar för internationalisering, kvalitet eller hållbarhet.

Julita gård är en del av Stiftelsen Nordiska museet. Här visas hur ett större gods fungerade under början av 1900-talet. Under sommartid har det blivit ett självklart och uppskattat utflyktsmål.

I motiveringen läser vi: ”Besöksmålet Julita gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap”.

Redan nästa år utökas öppettiderna då Julita slår upp portarna under påsken. Tävlingen arrangerades för 25:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman.

Till godset hör 2200 hektar mark och en herrgårdspark med köks-, frukt-, humle- och stilträdgård. Här växer ca 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns också rosor, pelargoner och pioner.