På mötet konstaterades att efterfrågan på råvara kommer att öka, utmaningen är att få skogen att räcka samtidigt som hållbart brukande är en knäckfråga.

- Enligt skogsindustriernas dragning har vi fördubblat både skogsvolym, virkesuttag och produktion de senaste 100 åren, så potentialen är stor om vi nyttjar den klokt. Skogen och skogsindustrin är avgörande för omställningen till en ökad bioekonomi, säger Anna Åman, skogs- och viltansvarig på LRF-kontoret, som var med på mötet.

För att långsiktigt lyckas behöver begränsningar hanteras. Till exempel det faktum att hälften av Sörmlands tallar är viltskadade och att nästan hälften av länets tallmark föryngras med gran.

- Det har vi inte råd med. Skogsägarna behöver även ha goda företagarvillkor för att fortsätta utvecklas och ha framtidstro för kommande generationer, säger Anna Åman.

Seminariet hölls den 5 december på Hedenlunda slott utanför Flen. Klicka här för att läsa mer och se bilder på Agro Sörmlands hemsida.