Det finns en oro för inbrott och stölder, inte minst hos lantbruksföretagare som har stöldbegärliga maskiner, diesel och verktyg på sina gårdar. Möteskvällen, som handlade om att förebygga brottslighet på landsbygden, samarrangerades av LRFs lokalavdelning och kommungrupp i Flen, Polisen, Länsförsäkringar, Sörmlands Sparbank och Studieförbundet Vuxenskolan. Från Polisen medverkade Dennis Ejdvindsson, kommunpolis, och Maria Ekengren som jobbar med samverkansfrågor.

Göran Bengtsson, ordförande i Flensortens LRF-avdelning och engagerad i kommungruppen, berättar om mötet.

- Kvällen började med att polisen berättade om vad de gör och hur de arbetar med brottslighet. De visade också en del statistik över var, när och hur de flesta brotten begås. Samtidigt som nya lagar och regler många gånger försvårar för polisen i deras arbete så hittar de kriminella nya sätt att jobba på. Viktigt är att Polisen får in anmälningar, säger Göran Bengtsson.

Därefter visade Länsförsäkringar statistik och informerade om kostnaderna alla stölder och inbrott medför för lantbruket och andra företagare på landsbygden. Flera företag som säljer utrustning i form av spårsändare, DNA-märkning, övervakningskameror, lås och larm fanns på plats med utställningar under hela kvällen. Det fanns också företag på plats som gör brottsförebyggande speciallösningar för personer eller företag som har stora eller speciella behov.

- Den senare halvan av mötet började funderingarna om hur vi ska kunna samarbeta och förebygga brott. Otaliga exempel på olika lösningar och olika sätt att samarbeta presenterades och fantasin flödade, berättar Göran.

Nätverkande, mobilappar och olika bevakningssystem diskuterades.

- Det blev en riktig inspirationskväll och jag tror att många är väldigt taggade på hur vi kommer att arbeta vidare efter denna uppstart. Klart är att vi på landsbygden behöver organisera oss så att vi kan servera information till Polisen för att underlätta deras arbete, avslutar Göran Bengtsson.

Den stora uppmaningen från Polisen till församlingen var att anmäla alla brott. För utan anmälningar kan de inte agera. Antalet anmälningar synliggör också omfattningen av olika problem, vilket i sin tur påverkar polisens arbete.