På onsdag är det dags för Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län att sammanträda för första gången i sin nuvarande form. Efter höstens val har det blivit förändringar på några positioner. Men LRF:s representanter, Margareta Malmquist och Clas Rydberg, får fortsatt förtroende.

Margareta representerar ägare och brukare av jordbruksmark medan Clas företräder skogsnäringens intressen. Till ersättare utsågs Martina Schagerlund och Anna Bernadotte, båda från Föreningen Sörmländska jordägare.

Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län har en bred representation och femton ledamöter; från politiska partier, polismyndigheten, naturvårdsintresset, jakt och viltvård, jord- och skogsbruk, friluftsintresset, yrkesfisket, lokalt näringsliv och turism. Ordförande är landshövdingen.