En hållbar viltförvaltning handlar till stor del om samverkan och dialog mellan berörda parter. Målet med förvaltningen är att kunna ha en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen. Genom samförvaltningsplanen vill Länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen inom området och göra det möjligt för fler att uppleva viltets värde.

- Vi behöver öka kunskapen om hur arterna påverkar varandra och landskapet de lever i. Det är därför viktigt att förvalta allt förekommande klövvilt i en helhet, för att uppnå en långsiktigt hållbar viltförvaltning i balans med den naturliga fodertillgången, säger Johan Varenius, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Mer information och dokumentet "Samförvaltningsplan för klövvilt i Södermanland" finns på Länsstyrelsens webbplats. Klicka här för att komma till sidan.