Margareta Malmquist, LRF regionordförande, tror på strategin.

- Jag känner mig nöjd med den och har tillförsikt att det ska bli resultat med tiden. Vi har nu ett dokument som främjar tillväxt som motvikt till alla begränsningar som drabbar lantbruket. Den ger framtidstro. Livsmedelsstrategin ger mig och hela branschen råg i ryggen att driva lantbrukets frågor när alla har skrivit under på att vi ska satsa på sörmländsk matproduktion, säger hon.

Arbetet har letts av Länsstyrelsen tillsammans med Regionförbundet Sörmland och LRF Södermanland. Under arbetets gång har träffar med företag, myndigheter och intresseorganisationer skett. Vissa ämnesområden, till exempel viltets påverkan på livsmedelsproduktionen, har lyfts på särskilda möten men det har också bjudits in till öppna möten dit alla intresserade varit välkomna. Perspektiv och åsikter som samlats in har sedan sammanställts till två dokument: en strategi som sträcker sig till år 2030 och en handlingsplan som spänner mellan 2019 och 2021. De dokumenten har under hösten varit ute på öppen remiss, tillgänglig för alla via länsstyrelsens hemsida.

LRF-regionens remissvar är i det stora hela i enlighet med förslaget. LRF:s kommungrupper i Gnesta, Flen och Nyköping har också engagerat sig och lämnat synpunkter.

Bakgrund
Strategin syftar till att fylla det behov som finns av en gemensam plan för hur produktionen av livsmedel ska öka i länet. Redan 2014 tog Södermanland, som ett av dom första länen i Sverige, fram en regional matstrategi som kom att kallas Stolt Mat. Den gamla strategin löper ut 2020 och behöver uppdateras. I samband med lanseringen av den nationella livsmedelsstrategin uppstod också ett behov att koordinera de regionala insatserna med de nationella. Den regionala livsmedelsstrategin bryter ner den nationella strategin med hänsyn till de specifika utmaningar och möjligheter som finns i Södermanlands län.

LÄS MER på Länsstyrelsens hemsida.