- Det är jätteroligt med en ökning av företagarmedlemmarna. En del av ökningen tror jag beror på torkan och LRFs arbete då, men jag tror också det har att göra med att LRF Södermanland blivit mer synliga och profilerat oss i livsmedelsstrategin och viltfrågan, säger Margareta Malmquist ordförande för LRF Södermanland.

De tre regioner som ökat mest är Värmland, Västerbotten och Dalarna.

Toppåret för antalet medlemmar inom LRF var 2013 med drygt 160 000 anslutna inom LRF. Kurvan bröts år 2015, då LRF övergick till en ny avgiftsmodell. Medlemsantalet minskade med 13 procent, för att sedan plana ut kommande två år. Under 2018 slutar medlemsantalet på 119 337 företagarmedlemmar, vilket innebär ett plus på 862 (118 475, år 2017). Antalet personmedlemmar landade på 20 543 (21 242). Det innebär totalt att LRF nu har 139 880 medlemmar (139 717), en ökning med 163. Drygt hälften av LRF:s regioner ökade sitt medlemsantal under 2018.

– Trenden har vänt, det stimulerar och ger extra energi att medlemmarnas förtroende ökar. Det är viktigt att vi med gemensam kraft driver landsbygdsfrågorna. Målet är en ökad livsmedelsförsörjning, övergång till ett fossilfritt samhälle och en stabil tillväxt bland landsbygdsföretagen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.