- Nu ska vi förverkliga det sörmländska matundret, sade landshövding Liselott Hagberg i sitt invigningstal och uppmanade till fortsatt kraftfullt arbete framåt.

Dessförinnan hade hon berättat om länets utgångsläge i antal företag, sysselsättning och omsättning och resan från regeringssatsningen Matlandet till den nya regionala strategin, som är en del i att uppfylla den nationella livsmedelsstrategin. Landshövdingen riktade ett stort tack till publiken för allas bidrag i arbetet med strategin och var mycket glad över den goda uppslutningen.

- Jag hade inte förväntat mig något annat med tanke på det engagemang som visats för mat och matutveckling i vårt län de senaste fem åren.

Inbjudna till lanseringen var företagare, tjänstemän och intresseorganisationer samt politiker som verkar inom livsmedelskedjan.

Processen från start till fortsättning

Karin Larsson, projektledare på länsstyrelsen, berättade om processen från start till slut och bjöd in publiken att ställa frågor. En av frågorna var mitt i prick till den sista programpunkten – vad händer nu? Karin berättade då att i och med lanseringen påbörjas ett implementeringsprojekt under ledning av Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF. Prioriterade områden att börja med är dialogen mellan myndigheter och företagare samt att se över arbetskraftsbehovet och öka sysselsättningen i livsmedelsbranschen.

- Mat är livsviktigt. Därför är det bra att vi har en plan. Jag hoppas att ni vill fortsätta att jobba med oss framöver, sade Karin Larsson och även hon tackade för allt engagemang i arbetet med att ta fram strategin och handlingsplanen.

Intervjuer med representanter från livsmedelskedjan

Vid ett sådant här tillfälle ska såklart aktörer i livsmedelskedjan synliggöras – från jord till bord. Först ut att intervjuas av moderator Bengt Jansson, Stolt Mat i Sörmland, var nötköttsproducenten Martina Schagerlund. Bengt pratade också med Sörmlands matkluster, Hushållningssällskapet, enhetschefen för mat och måltid i Katrineholms kommun, Restaurangskolan Culinary Craft, Hellmanska gården och Nyköpings restabud, som arbetar mot matsvinn.

Mingel, musik och hälsning från krögaren Fredrik Eriksson

Eventet bjöd också på mingel med mat och dryck från det sörmländska skafferiet, musik framförd av Vivaldi Ensemble från Kulturskolan i Nyköping och en videohälsning med gratulationer till strategin från kändiskocken Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus.

LRFs representation på lanseringen

Från LRF Södermanland deltog Margareta Malmquist, ordförande, Johan Lagerholm, vice ordförande, Erik Erjeby, regionchef, och Caroline Andersson, ansvarig tjänsteman för livsmedelsstrategin på LRF-kontoret.

- Jag är jättenöjd med arbetet som resulterat i strategin. Vi har haft otroligt bra samarbete med Länsstyrelsen och Region Sörmland. Det är nu jobbet börjar, så jag hoppas att det goda samarbetet fortsätter så det kan bli verkstad av strategin, säger Margareta Malmquist.

Johan Lagerholm är också nöjd med strategin och lanseringen.

- Det här är en jättebra uppstart för att implementera strategin. Det är en bra grund för alla i branschen för att vi ska kunna producera mer livsmedel, säger han.

Vad innehåller den nya livsmedelsstrategin?

Strategidokumenten finns att läsa på länsstyrelsens webbplats. Klicka här för att komma dit!
 

Bakgrund
Arbetet med att ta fram strategin har pågått under 2018 och letts av Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland. Under resans gång har flera dialogmöten genomförts, där företag, myndigheter och föreningar fått framföra sina synpunkter och tankar. Projektledaren har också träffat andra län för att ta del av deras erfarenheter av att ta fram en regional livsmedelsstrategi. I höstas genomfördes två öppna möten för länets medborgare och därefter gick en remiss ut till berörda aktörer och medborgare (8 oktober – 29 november. Remissen besvarades med 40 yttranden från 22 olika aktörer.