Sedan 12 år tillbaka driver hon en mjölkgård med 300 djur med sin make Per. De senaste två åren har varit extremt utmanande. Torrår har påverkat verksamheten. Men Matilda höjer blicken för att fånga framtiden.

Vad hittar du motivation och energi?
Att få vara mjölkbonde är det bästa som finns. Arbetet må vara slitit i perioder men man får så mycket energi tillbaka av djuren och miljön man arbetar i. Motivationen får man av resultaten när något går bra, när det går dåligt vill man bli bättre.

Hur blir man som du?
Jag blev tillfrågad om att sköta kalvarna en sommar och träffade en ko – sen blev jag fast. Det är nog djuren som tagit mig hit där jag är. Ok, vi bor på min mans familjegård - från 1928. Så det var kanske inte helt förhandlingsbart om vart vi skulle bo när vi flytta ihop. Men jag har lärt mig succesivt under vägen. Nån gång vill jag ta en mer formell utbildning.

Vad händer nu?
Oj, vi har mycket vi skulle vilja göra. Smådrömmar och lite större. Men efter två dåliga foderår får vi tänka efter. Det skulle vara bra att få upp en bio-elektisk anläggning men vi får nog pausa den och först säkra tillgången på bra krav-certifierat foder.