I gruppdiskussionerna fördes samtal kring organisationsfrågor såsom att engagera valberedningen via till exempel utbildningar och om LRF ska stadgebinda kommungrupperna och släppa ramarna för lokalavdelningarna. En annan del i diskussionerna handlade om påverkanssätt och opinionsbildning. Om hur vi kan visa lantbrukets verklighet för politiker och därmed påverka politiska beslut. Och hur vi jobbar smartast med traditionell media, influensers och sociala medier för att nå ut till skolor och nysvenskar och få dem att välja svenskproducerad mat. Deltagarna kom också in på LRFs värdegrund och hur viktigt det är att vi har med oss den i allt vi gör.

Matilda Lexell, lokalavdelningsordförande i Gnestabygden, deltog i diskussionerna på Grinda. Varför är du medlem i LRF?

- För att det är en organisation där jag känner att jag kan göra skillnad och driva frågor som jag brinner för!

Vad är medlemsdialogen?

Dialogen om LRF:s utveckling pågår just nu i hela landet. Bakgrunden är ett beslut på LRF:s riksförbundsstämma förra året, som säger att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras. Medlemsdialogen startade hösten 2018 och pågår fram till och med 29 mars 2019.

Vad händer nu?

Efter den 29 mars sammanställs materialet som samlats in, vilket blir grunden till en remiss som skickas ut i september. Målet är att 12 000 medlemmar ska ha kommit till tals. Till LRF:s riksförbundsstämma år 2020 kommer det att finnas ett förslag till beslut.