Jenny är agronom och har lång erfarenhet av vattenfrågor inom jordbruket. Jenny ska hjälpa vattendragsgrupper och lantbrukare att komma igång med bra åtgärder mot växtnäringsläckage i jordbruket. Hon kommer kunna samordna och förmedla rådgivning på den enskilda gården samt hjälpa till med ansökningar och i kontakten med Länsstyrelsen. Jennys arbetsinsatser kommer främst riktas till Svärtaåns och Nyköpingsåns avrinningsområde.

LÄS MER om Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Kontaktuppgifter till Jenny Johansson
E-post: jenny.nvvf@gmail.com
Telefon: 072-555 05 08