Martina hälsade välkommen framför den stora mangårdsbyggnaden och presenterade gården och dess historia. Godsens betydelse som storföretag och samhällsaktör med socialt ansvar förr i tiden gav perspektiv till diskussionerna om dagens villkor för jord- och skogsbruket.

Martina Schagerlund driver Lindholms gård tillsammans med sin man. De brukar 350 hektar spannmål, 1000 hektar skog, hyr ut bostäder och föder upp nötkreatur av korsningsras; Charolais, Simmenthal och Aberdeen Angus. Nötköttet säljs under det lokala varumärket Rekarnekött. På åkrarna odlas bland annat maltkorn och grynhavre inom konceptet Naturplus.

- Det är så mycket regler kring vad vi får göra, säger Martina och ger två aktuella exempel som kan medföra fler regler och begränsningar i odlingen. Grön infrastruktur och ombyggnationen av Slussen i Stockholm, som kommer att översvämma delar av åkermarken på våren.

Politiskt helhetstänk för näringen efterfrågas

Samtalen kommer in på skogsbruk, naturvård, barkborrens framfart i sydsveriges granskogar och hur privat ägande gör att skogen brukas utifrån varje enskild skogsägare och ger mångfald. Martina poängterar att politiken måste lyfta blicken till ett helikopterperspektiv i vilken riktning näringen ska, istället för att jobba med enskilda ämnesområden var för sig.

- Jag som lantbrukare ska inte bara förhålla mig till miljön, jag ska också producera något som efterfrågas av marknaden, säger Martina och trycker på att Sverige redan har en miljölagstiftning och att alla planer och administration kostar väldigt mycket skattepengar.

Samtidigt är hon väldigt mån om miljön och gården.

- Jag brinner för den här fastigheten och vill lämna över något bra till barn och barnbarn. Jag vill göra rätt.

Ny rapport visar att reglerna har blivit krångligare

Enligt en ny rapport från NNR, Näringslivets Regelnämnd, tycker 37 procent av landets företagare att reglerna har blivit krångligare. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år. (LÄS MER).

Önskemål: samlade kontroller med ingången "hur kan vi hjälpa och stärka dig som företagare?"

Gruppen vandrar vidare till stallarna där djuren nyfiket kikar ut och börjar råma. Kanske har de på känn att de ska få komma ut på bete dagen efter. På gårdsplanen fortsätter samtalet om kontroller, EU:s betydelse, relationer och samverkan.

- Kontroller är bra, men jag önskar dem vid samma tillfälle och med en ingång i "hur kan vi hjälpa och stärka dig?". Vi har dialog med kontrollanterna, men det är en utmaning när det är hög omsättning på personal, berättar Martina.

Hon lyfter också att det kommer många nya regler hela tiden.

- Det finns en rädsla för att göra fel och få avdrag på stöd som kan leda till likviditetskris i företaget, tillägger Christin Larsson i LRF:s regionstyrelse.

Samarbete är en framgångsfaktor

Martina vill jobba mer mot marknaden och kommer in på hur viktiga samarbeten är för mindre företag.
 
- Det handlar om samarbete för alla småföretag i alla branscher. Företagen hjälps åt. Handlar vi inte med närmsta privatägda slakteriet i Örebro, då försvinner det. Det handlar inte bara om tuffa prisförhandlingar, det finns fler värden att ta hänsyn till. Relationer och samarbeten är jätteviktigt. Särskilt vid kris som förra årets torka. Då hjälper goda kontakter.

Stor regelbörda för små företag

Innan bussen åker vidare till nästa besök gör Olle Sollenberg, politiker och lantbrukare i Eskilstuna kommun, ett medskick.

- Glöm inte att det här är en bild. Många lantbrukare har inte anställd personal utan är enmansföretag som berörs av samma regelverk, och då ska man sköta allting själv. Allt från att sköta djuren och odlingarna till ekonomi och administration.

Besök inom tre näringar - jord/skogsbruk, besöksnäringen och industri

Politikerna fick också inblick i hur lagar och regler påverkar företagandet inom besöksnäringen och industrin med besök på Gripsholms Värdshus och Södergrens metallindustri. Resan arrangerades av Svenskt Näringsliv fredagen den 10 maj 2019. Från LRF Södermanland deltog Christin Larsson, regionstyrelsen, och Caroline Andersson, kommunikatör.


Vad tar du med dig från det här företagsbesöket?


Monica Lindell Rylén, kommunalråd Strängnäs (S)

- Mycket handlar om att sätta sig in i vardagen för lantbruksföretagen. Det Martina pratade om kring samverkan och att värna varandra för att nå framgång. Sociala resurser är också viktiga i företagandet.

Bengt Nilsson, Eskilstuna kommun (SD)
- Alla miljöregler som blir för mycket för lantbruksföretagen. Det är en skrämmande utveckling när lantbrukaren gör vad hen kan. Jag har inte sett de här godsen som storföretag.

LÄS MER: Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer