Vad gör LRF Södermanland?
LRF jobbar med en skrivelse till Vattenfall med synpunkter. LRF kommer bland annat att kräva en markförläggning av kabeln. Vi har även tagit fram en mall till dig som är sakägare så att du kan använda LRFs mer generella ståndpunkter och sedan komplettera med dina egna synpunkter. Mallen finns här till höger under Relaterat. 

Råd till sakägare som vill lämna synpunkter
Vi ser att det är en fördel att många sakägare lämnar in synpunkter, snarare än att man går ihop i större grupper. I de synpunkter man som enskild sakägare lämnar bör finnas ett krav på att kabeln ska markförläggas och en beskrivning av vilka negativa konsekvenser en luftburen ledning skulle innebära för ditt företag och privatliv samt om det finns några förhållanden längs den föreslagna dragningen som gör det olämpligt att dra ledningen just där.

Sista dag att lämna synpunkter är 26 juni
LRF har även genom en skrivelse till Vattenfall begärt att tiden för lämnande av synpunkter ska förlängas. Sista dag att lämna synpunkter är onsdagen den 26 juni i det fall att vår begäran om förlängd svarstid inte beviljas. Synpunkter skickas till samrad@rejlers.se

LÄS MER: Vattenfalls samrådshandling med stråkförslag