I alla tre län har Maskinringen, Räddningstjänsten och Skogsstyrelsen samlats och i Örebro och Södermanland även Mellanskog, för att diskutera hur vi kan samverka när det brinner i skogen.

- Det märks att frågan ligger högt upp på allas agendor just nu, säger Maria Mehlqvist, ansvarig för krisberedskap på LRF i Örebro/Östergötland/Södermanland. Alla inblandade organisationer har varit väldigt angelägna om att få till dessa möten.

Roller och vem gör vad?

Mötena har handlat om olika roller vid en skogsbrand, vem som gör vad och hur vi drar nytta av varandras resurser.

- LRF, Mellanskog och Maskinringen har i stort sett samma medlemskår, så det blir tokigt om vi jobbar i separata spår, utan att stämma av med varandra. Då gör vi dubbelarbete och kanske lägger fokus på fel saker, säger Maria.

Maskinringens styrka är exempelvis att kalla in folk med gödseltunnor och annan utrustning när det behövs förstärkning och även organisera det arbetet. LRF kan snabbt mobilisera folk och nå ut med information till medlemmar samt bistå med kontaktpersoner med god lokalkännedom, vilket kan ha en avgörande betydelse för att få kontroll på en brand. LRF och Mellanskog kan även utgöra ett stöd för den drabbade skogsägaren efter branden och hjälpa till med exempelvis försäkringsfrågor.

- Nästa steg i arbetet är att utforma handlingsplaner där det tydligt framgår vem som gör vad och när. Så fort de är klara kommer de att kommuniceras ut till ordföranden i lokalavdelningar och kommungrupper.

Registrera tillgängliga gödseltunner hos Maskinringen

Maria tipsar om att Maskinringarna just nu håller på att inventera tillgängliga gödseltunnor och andra resurser som kan komma till nytta vid en skogsbrand. Den som vill och har något att bidra med kan fylla i ett formulär på Maskinringens hemsida. Man behöver inte vara medlem i Maskinringen för att ansluta sig till deras register.

- Nu får vi hoppas att det inte blir några större bränder i sommar, men ifall det händer är vi förberedda med upparbetade kontaktnät och en tydlig rollfördelning, avslutar Maria Mehlqvist.