Vad är på gång inom Agro Sörmland i höst?

- Det händer mycket spännande nu! Vi utvecklar samarbetet med Mälardalens högskola, som genomför ett ettårigt ledarskapsprogram, Tillväxtmotorn, för företag inom olika branscher. Det är några företag från de gröna näringarna som anmält sig. Det ska bli jättekul och intressant att följa. Sedan, den 30 oktober, har vi vårt stora event för hösten – Smart Farming. Då vi vill inspirera till att tänka nytt och se möjligheter till nya spår i företagandet. Vi jobbar också vidare med projekten som startade förra året, grönsaksodling på friland och affärsutveckling för hästföretagare. Och så söker vi ett samarbetsprojekt med teknikbranschen.

Berätta mer om Tillväxtmotorn!

- Ledarskapsfrågan blir allt mer aktuell inom lantbruksföretagen. Därför tror jag på den här utbildningen med årligt intag som blandar företagare från olika branscher. Gruppen träffas en gång i månaden kring olika teman. Teman och föreläsare kan styras efter företagen som deltar, och det är både uppgifter i grupp och med det egna företaget.

Vad händer under Smart Farming?

- Vi lyfter fram forskning och testodling av nya grödor och produkter, ger exempel på nya spännande marknader och nyheter inom teknikområdet. Föreläsningar och diskussioner varvas med företagspitchar och mingel. Forskningsdelen och akademien är viktig, men också den praktiska nivån. Förra årets Smart Farming var mycket uppskattat, det planerar vi för att det ska bli i år också.

Hur planeras Agro Sörmlands aktiviteter?

- Vi har ett branschråd där vi bollar idéer till kommande aktiviteter. Ett spår vi diskuterar är att göra något kring att underlätta all dokumentation som lantbrukare har i sin vardag.


Länkar:

Läs mer om Tillväxtprogrammet

Läs mer om Smart Farming

www.agrosormland.se


Om Agro Sörmland

Agro Sörmland är en neutral samlingspunkt till för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra diskussioner om intressanta frågor. En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med bland andra Vreta Kluster i Östergötland.